https://www.high-endrolex.com/7https://www.high-endrolex.com/7

Welcome to Khang An Website
Tin tức
CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An: Được chấp thuận niêm yết về nguyên tắc

Ngày đăng: 17/08/2010

CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An: Được chấp thuận niêm yết về nguyên tắc

 

 

 

Ngày 16/08/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn số chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An được niêm yết 20.000.000 cổ phiếu trên SGDCK TPHCM.

 

 

 

Để hoàn tất thủ tục cấp Quyết định niêm yết chính thức, Công ty cần hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu.

https://www.high-endrolex.com/7