https://www.high-endrolex.com/7https://www.high-endrolex.com/7

Welcome to Khang An Website
Tin tài chính - chứng khoán
Lý do: Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
CTCP đầu tư địa ốc Khang Việt là tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Hoàng Minh
Danh sách Công ty Niêm yết chậm nộp Báo cáo quản trị công ty năm 2012 Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM thông báo Danh sách Công ty Niêm yết chậm nộp Báo cáo quản trị công ty năm 2012 với nội dung đính kèm sau đây:
Hàng trăm doanh nghiệp lỗ quý 4

Ngày đăng: 04/02/2013

Có hàng vạn lý do khiến công ty bị thua lỗ. Điều cần thiết là doanh nghiệp cần nhìn nhận thật rõ vấn đề khiến công ty thua lỗ để kịp thời khắc phục. Không thể phủ nhận nhiều doanh nghiệp đã vượt khó giữ nhịp năm 2011 và 2012 khi kinh tế khó khăn. Tuy nhiên, nỗi buồn vẫn đeo đẳng thị trường chứng khoán khi hàng trăm doanh nghiệp báo lỗ quý 4.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2012, KAC lãi 70,84 tỷ đồng trong đó phần lãi thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 64,44 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 502 triệu đồng.
CTCP Đầu tư địa ốc Khang An (KAC) thông báo kết quả kinh doanh Q2 và 6 tháng đầu năm 2011. Doanh thu thuần trong Q2 chỉ đạt 5,37 tỷ đồng, bằng 1/11 so với mức 60,12 tỷ đồng của Q2/2011.
Trong Q2, Khang An chỉ lãi 10,4 triệu đồng trong khi cùng kỳ lãi 22,38 tỷ đồng.
Ngày 22/03/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM đã có thông báo số 317/2011/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An (mã CK: KAC) như sau:

https://www.high-endrolex.com/7