Tin tài chính - chứng khoán
Theo báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2010, Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang  An  (Mã CK: KAC) đã đạt doanh thu là 111,4 tỷ, hoàn thành kế hoạch doanh thu trong 9 tháng đầu năm
THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngày đăng: 22/10/2010

Được sự chấp thuận của Sở giao dịch chứng khoán T.P Hồ Chí Minh (QĐ niêm yết số 217/QĐ – SGDHCM), Công ty Cổ phẩn Đầu Tư Địa Ốc Khang An (công ty Khang An) sẽ chính thức niêm yết 20.000.000 cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán T.P Hồ Chí Minh (Hose) vào ngày 27/07/2010.
Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Địa ốc Khang An tại SGDCK TP. HCM như sau:
Công ty Địa ốc Khang An đã chốt danh sách để lưu ký chứng khoán chuẩn bị niêm yết
Ngày 16/08/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn số chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An được niêm yết 20.000.000 cổ phiếu trên SGDCK TPHCM.
Công ty Cổ phần Đầu tư Địa Ốc Khang An đang tiến hành thủ tục để niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCm. Nhằm hoàn tất thủ tục niêm yết, Hội đồng Quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký cổ phiếu như sau:
Sở GDCK Thành phố HCM (HoSE) đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu 20 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư địa ốc Khang An vào 1/7/2010.