https://www.high-endrolex.com/7https://www.high-endrolex.com/7

Welcome to Khang An Website
Tin tức công ty
Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An xin công bố thông tin về việc chấp thuận giải thể 02 (hai) Công ty có phần vốn góp của Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An là CÔNG TY TNHH KINH DOANH NHÀ KHANG AN PHÚ HỮU và CÔNG TY TNHH KINH DOANH NHÀ KHANG AN PHÚ ĐÔNG
Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
Giao Dịch Cổ Phiếu Của Cổ Đông Nội Bộ
Thông báo V/v chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng
Thông báo tổ chức ĐHCĐ

Ngày đăng: 30/05/2013

Hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2013 như sau:
Quý I/2013 KAC lỗ ròng 1,377 tỷ đồng khả quan hơn mức lỗ sau thuế 5,278 tỷ đồng.
CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An (KAC) thông báo thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm như sau:
Cuối năm 2012, công ty đã đưa nợ vay ngắn hạn từ 144,42 tỷ đồng đầu năm còn 23,15 tỷ đồng trong đó khoản vay cá nhân đã giảm từ 60 tỷ đồng còn 5,2 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An (KAC) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

https://www.high-endrolex.com/7