Tin tức công ty
Ngày 06/12/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đã có thông báo số 968/2012/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của CTCP Đầu tư địa ốc Khang An (mã CK: KAC) như sau:
Thời gian thực hiện lấy ý kiến: Từ ngày 18/12/2012 đến ngày 25/12/2012. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
KAC: Thay đổi Phó Tổng Giám đốc Quyết định có hiệu lực từ 5/11/2012. CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An (KAC) công bố thay đổi Phó Tổng Giám đốc như sau:
KAC thay đổi kế toán trưởng

Ngày đăng: 01/11/2012

KAC thay đổi kế toán trưởng Ông Võ Hồng Văn bị miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng từ 1/11/2012. CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An (KAC) công bố thay đổi kế toán trưởng như sau:
Năm 2012, KAC đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 20,25 tỷ đồng. Như vậy 9 tháng đầu năm KAC thực vượt 105% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.  CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An (MCK: KAC) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2012. Theo đó, quý III hoạt động kinh doanh bị lỗ trước thuế hơn 32 tỷ đồng chủ yếu từ lỗ khác hơn 27 tỷ đồng; doanh thu bán hàng không đủ bù đắp chi phí tài chính và quản lý doanh nghiệp. Cụ thể như sau:
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Đề nghị các Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu và gửi văn bản xác nhận tính chính xác về thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán KAC lưu ký thực hiện quyền cho CNVSD.
Khang An Ký hợp đồng với DACIN

Ngày đăng: 22/08/2011

Ngày 12-08-2011 Công ty CP Đầu Tư Địa Ốc Khang An ký hợp đồng hợp tác liên doanh với công ty Dacin