https://www.high-endrolex.com/7https://www.high-endrolex.com/7

Welcome to Khang An Website
Tin tức
Ghi nhận doanh thu dự án KDC, quý II bất ngờ báo lãi ròng gần 70 tỷ đồng

Ngày đăng: 25/07/2012

KAC: Ghi nhận doanh thu dự án KDC, quý II bất ngờ báo lãi ròng gần 70 tỷ đồng.

 

KAC DA KDC Tan Tao A

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2012, KAC lãi 70,84 tỷ đồng trong đó phần lãi thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 64,44 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 502 triệu đồng. 

 

 

Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An (KAC) thông báo kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2012.

   Qúy II, Khang An ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ việc chuyển nhượng 80% dự án KDC phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân,  TP.HCM cho DacinHoldings Singapore. Việc ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ dự án này khiến KAC lãi lớn và tăng mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể:

 

-Doanh thu thuần đạt 269,56 tỷ đồng, cùng kỳ 5,37 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đạt 274,42 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 20,53 tỷ đồng cùng kỳ năm 2011.

 

-LNST quý II đạt 76,11 tỷ đồng trong đó phần LNST thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 69,72 tỷ đồng. Cùng kỳ công ty lãi vỏn vẹn hơn 10 triệu đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2012, KAC lãi 70,84 tỷ đồng trong đó phần lãi thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 64,44 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 502 triệu đồng.

KAC: Ghi nhận doanh thu dự án KDC, quý II bất ngờ báo lãi ròng gần 70 tỷ đồng (1)
Hải An

Theo TTVN/HSX

https://www.high-endrolex.com/7