Tin tức
Danh sách Công ty Niêm yết chậm nộp Báo cáo quản trị công ty năm 2012

Ngày đăng: 05/02/2013

Danh sách Công ty Niêm yết chậm nộp Báo cáo quản trị công ty năm 2012
 

Danh sách Công ty Niêm yết chậm nộp Báo cáo quản trị công ty năm 2012

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM thông báo Danh sách Công ty Niêm yết chậm nộp Báo cáo quản trị công ty năm 2012 với nội dung đính kèm sau đây:

4 doanh nghiệp gồm BRC, KAC, SGT, VES chậm nộp báo cáo quản trị.