https://www.high-endrolex.com/7https://www.high-endrolex.com/7

Welcome to Khang An Website
Tin tức
KAC: Lỗ tiếp quý thứ 3 liên tiếp

Ngày đăng: 23/04/2013

KAC: Lỗ tiếp quý thứ 3 liên tiếp

 

Quý I/2013 KAC lỗ ròng 1,377 tỷ đồng khả quan hơn mức lỗ sau thuế 5,278 tỷ đồng.

CTCP Địa ốc Khang An (mã CK: KAC) thông báo kết quả kinh doanh quý 1/2013.

Theo đó, doanh thu thuần đạt 4,197 tỷ đồng giảm 13,66% so với cùng kỳ năm ngoái; Nhờ tỷ trọng giá vốn hàng bán trong doanh thu thuần giảm nên lợi nhuận gộp đạt 1,08 tỷ đồng giảm nhẹ 7,53% so với cùng kỳ.

KAC: Lỗ tiếp quý thứ 3 liên tiếp

Trong kỳ doanh thu tài chính không đáng kể, chi phí tài chính giảm 42,34%, chi phí QLDN cũng giảm tới 58,16% so với nên kết quả KAC còn lỗ ròng 1,377 tỷ đồng khả quan hơn mức lỗ sau thuế 5,278 tỷ đồng. Đây đã là quý thứ 3 liên tiếp KAC báo lỗ.

KAC mới đây đã hoãn kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2013 đến cuối tháng 6/2013. Hiện công ty vẫn chưa công bố các tài liệu liên quan đến đại hội này.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q1/2013

Q1/2012

Thay đổi

Doanh thu thuần

4,197

4,861

-13,66%

Giá vốn

3,116

3,693

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

74,24%

75,97%

 

LN gộp

1,08

1,168

-7,53%

DT tài chính

0,001

0,087

 

Chi phí tài chính

1,441

2,499

-42,34% 

Chi phí lãi vay

1,441

2,499

 

Chi phí bán hàng

-

0,489

 

Chi phí quản lý DN

1,477

3,530

-58,16%

Lợi nhuận thuần

-1,837

-5,263

 

Lợi nhuận khác

-

-0,014

 

LNTT

-1,836

-5,278

 

LNST

-1,377

-5,278

-73,91%

 

Minh Trang

Theo Trí Thức Trẻ/HSX

 

https://www.high-endrolex.com/7