https://www.high-endrolex.com/7https://www.high-endrolex.com/7

Welcome to Khang An Website
Tin tức
KAC: Quý 3 lỗ, 9 tháng vẫn gấp đôi kế hoạch lợi nhuận cả năm

Ngày đăng: 17/10/2012

KAC: Quý 3 lỗ, 9 tháng vẫn gấp đôi kế hoạch lợi nhuận cả năm
12
Năm 2012, KAC đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 20,25 tỷ đồng. Như vậy 9 tháng đầu năm KAC thực vượt 105% kế hoạch lợi nhuận sau thuế. 

CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An (MCK: KAC) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2012. Theo đó, quý III hoạt động kinh doanh bị lỗ trước thuế hơn 32 tỷ đồng chủ yếu từ lỗ khác hơn 27 tỷ đồng; doanh thu bán hàng không đủ bù đắp chi phí tài chính và quản lý doanh nghiệp. Cụ thể như sau: 

Doanh thu thuần quý III đạt 6,5 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 0,8 tỷ đồng; lợi nhuận thuần âm 5 tỷ đồng – cùng kỳ năm trước lợi nhuận thuần đạt 0,8 tỷ đồng. 

Hoạt động khác lỗ 27 tỷ đồng, vì vậy nâng lỗ trước thuế trong quý III lên 32 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý III âm 24 tỷ đồng. 

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, lỗ khác phát sinh hơn 27 tỷ đồng là do trong kỳ KAC bị phát thanh lý hợp đồng mua đất hơn 27 tỷ đồng. 

Lũy kế 9 tháng doanh thu thuần đạt 280,9 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước (27,4 tỷ đồng); lợi nhuận gộp đạt 98,4 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 72,1 tỷ đồng – cùng kỳ năm trước chỉ đạt 1,5 tỷ đồng. 

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 62 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 46 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 41,5 tỷ đồng. 

Tại ngày 30/09/2012, số dư tiền và tương đương tiền đạt 2,3 tỷ đồng giảm mạnh so với đầu năm (5,1 tỷ đồng). 

Năm 2012, KAC đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 20,25 tỷ đồng. Như vậy 9 tháng đầu năm KAC thực vượt 105% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Q. Nguyễn

Theo TTVN/HSX

https://www.high-endrolex.com/7