https://www.high-endrolex.com/7https://www.high-endrolex.com/7

Welcome to Khang An Website
Tin tức
KAC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thay đổi trụ sở chính

Ngày đăng: 05/12/2012

KAC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thay đổi trụ sở chính
Khang An
Thời gian thực hiện lấy ý kiến: Từ ngày 18/12/2012 đến ngày 25/12/2012.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An (KAC)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/12/2012

Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện: Từ ngày 18/12/2012 đến ngày 25/12/2012

Địa điểm thực hiện: Văn phòng Đại diện Công ty, Địa chỉ: Phòng 2101, tầng 21 tòa nhà Mê Linh Point Tower, số 2 Ngô Đức Kế, Q.1, TP.HCM

Nội dung thực hiện: Lấy ý kiến cổ đông về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty CP Đầu tư Địa ốc Khang An.

Theo TTVN/VSD

https://www.high-endrolex.com/7