https://www.high-endrolex.com/7https://www.high-endrolex.com/7

Welcome to Khang An Website
Thông tin cổ đông

KAC: Công bố thông tin 24h kèm Quyết định giải thể 02 công ty

KAC: Báo cáo quản trị 6 tháng 2020

KAC: Nghi quyết chọn kiểm toán 2020

KAC: Quyết định bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng

KAC: Quyết định miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng

KAC: Quyết định của hội đồng quản trị

KAC: Công bố thông tin 24h

KAC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019

KAC: Công bố thông tin 24h

KAC: Giải trình chênh lệch giữa BCTC Quý 2/2018 với BCTC giữa niên độ năm 2018 đã kiểm toán

KAC: Giải trình chậm nộp BCTC giữa niên độ năm 2018 đã kiểm toán

KAC: Công bố thông tin thời hạn 24h

KAC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảng

KAC: Quy chế quản trị công ty

KAC: Công bố thông tin thời hạn 24h

KAC: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2018

KAC: Tài liệu đại hội cổ đông Khang An 2018

KAC: Thông báo về việc mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

KAC: Thông báo chi trả cổ tức năm 2016

KAC: Thông báo công bố từ nhiệm vị trí thành viên ban kiểm soát(20/07/2017)

KAC: Quyết định của hội đồng quản trị

KAC: Công bố thông tin trong thời hạn 24h

KAC: Thông báo về việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh

KAC: Thông báo công bố từ nhiệm vị trí thành viên ban kiểm soát

KAC: Thông báo nghị quyết HĐQT

KAC: Thông báo đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên ban kiểm soát

KAC: Thông báo mua cổ phần công ty CP Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc III

KAC: Thông báo tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2015  (29/05/2015) 

KAC: Thông báo gia hạn tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2015 

KAC: Ông Nguyễn Minh Trí - TV.HĐQT đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu KAC 

KAC: Giải trình chênh lệch số liệu BCTC năm 2014 trước và sau khi kiểm toán 

KAC: Bà Châu Mỹ Linh - Phó TGĐ đã mua 492.210 cổ phiếu KAC

KAC: Nghị quyết HĐQT - Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ Thường Niên 2015 

 

CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An thông báo bổ nhiệm Phó Tổng GIám Đốc Điều Hành

CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An thông báo Trưởng ban kiểm soát từ nhiệm

CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An thông báo từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và Phó Tổng Giám đốc

CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An giải trình chậm công bố thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2014

CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An xin giải trình biến động lợi nhuận trên BCTC Q4-2014

 Thông Báo Vv Niêm Yết và Giao Dịch Cổ Phiếu Thay Đổi Niêm Yết

Giao Dịch Cổ Phiếu Của Cổ Đông Nội Bộ

Nghị quyết Hội đồng Quản trị 08/10/2014

Nghị quyết Hội đồng Quản trị 25/08/2014 

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 26/06/2014 

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 14/06/2014 

Nghị quyết Hội đồng Quản trị 16/04/2014 

 

KAC: Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng:

File đính kèm:  KAC-thông báo 2013

KAC: Tài liệu Đại Hội Cổ Đông 2013:

File đính kèm:  KAC-tài liệu  ĐHCĐ 2013

KAC: Thông báo thư mời Đại Hội Cổ Đông 2013:

File đính kèm:  KAC-thông báo thư mời ĐHCĐ 2013

KAC: Giải trình chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán, KQKD Q1/2013 như sau:
File đính kèm: KAC-GT chenh lech so lieu truoc va sau KT.pdf

                           KAC-GT chenh lech KQKD Q1.2013.pdf

KAC: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013 như sau:
File đính kèm: KAC-Gia han thoi gian to chuc DHCD TN 2013.pdf

KAC: Báo Cáo Tài Chính quý I/2013 như sau:
File đính kèm: KAC-BCTC quý I/2013.pdf

KAC: CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An xin giải trình kết quả kinh doanh Q4-2012 như sau:
File đính kèm: KAC-Giai trinh KQKD Q4.2012.pdf

KAC: CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan CTCP Đầu tư Địa ốc Khang Việt như sau:
File đính kèm: KAC-BC kq gd tc clq CTCP dau tu dia oc Khang Viet.pdf

KAC: CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An thông báo thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin như sau:
File đính kèm: KAC-Thay doi nguoi duoc uy quyen CBTT.pdf

KAC: CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012 như sau:
File đính kèm: KAC-BC QTCT 2012.pdf

 KAC: CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An thông báo thay đổi trụ sở chính Công ty như sau:
File đính kèm: KAC-Thay doi tru so chinh cty.pdf

 KAC: CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An công bố thông tin từ nhiệm chức vụ trưởng ban kiểm soát như sau:
File đính kèm: KAC-Truong BKS tu nhiem.pdf

KAC: CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An bị nhắc nhở vì chậm công bố thông tin thay đổi Phó Tổng Giám đốc như sau:
File đính kèm: KAC-Nhac nho cham CBTT thay doi PTGD.pdf

KAC: CTCP Đầu tư Địa ốc Khang Việt đã mua 996.300 cp
File đính kèm: KAC-BC kq gd tc CLQ CTCP dau tu dia oc Khang Viet.pdf

KAC: Nghị quyết HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm của Phó TGĐ - Võ Hồng Văn
File đính kèm: KAC-NQ va BB hop HDQT vv tu nhiem chuc vu PTGD.pdf

KAC: CTCP Đầu tư Địa ốc Khang Việt đăng ký mua 1 triệu cp:
File đính kèm: KAC-TB gd tc CLQ CTCP dau tu dia oc Khang Viet.pdf

KAC: CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB CTCP Đầu tư Địa ốc Khang Việt như sau:
File đính kèm: KAC-TB gd CTCP Dau tu dia oc Khang Viet.pdf

KAC: CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An xin giải trình chênh lệch Kết quả kinh doanh Q3-2012 như sau:
File đính kèm: KAC-Giai trinh KQKD Q3.2012.pdf

KAC: CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An công bố thay đổi kế toán trưởng như sau:
File đính kèm: KAC-Thay doi ke toan truong.pdf

KAC: CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An công bố Nghị quyết HĐQT về việc Thành viên HĐQT và Phó Tổng Giám đốc từ nhiệm như sau:
File đính kèm: KAC-NQ HDQT vv TV HDQT va PTGD tu nhiem.pdf

KAC: Nghị quyết HĐQT chi trả cổ tức Đợt 1 năm 2010 như sau:
File đính kèm: KAC-NQ HDQT tra ct dot 1.2010.pdf

CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012 như sau:
File đính kèm: KAC-Danh Sách Thành Viên.pdf       KAC-Báo Cáo Quản Trị 6 Tháng.pdf

CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An công bố thông tin về việc thay đổi trụ sở công ty như sau
File đính kèm: KAC-Thay doi tru so cty.pdf

Giải trình Kết quả kinh doanh Q4/201
File đính kèm: KAC Giải trình Kết quả kinh doanh Q4/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảng

 Giải trình Kết quả kinh doanh Q3/2011
File đính kèm: KAC Giải trình Kết quả kinh doanh Q3/2011

 Giải trình Kết quả kinh doanh Q2/2011
File đính kèm: KAC Giải trình Kết quả kinh doanh Q2/2011

Công ty CP ĐT Địa Ốc Khang An (KAC)Thông báo niêm yết và Ngày giao dịch đầu tiên
File đính kèm: KAC Ngày Giao Dịch Lần Đầu

Thông báo chốt danh sách cổ đông
File đính kèm: KAC Chốt danh sách cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông
File đính kèm: KAC Chốt danh sách cổ đông

https://www.high-endrolex.com/7