Tin tức
KAC: 4/4 - Ngày ĐKCC tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Ngày đăng: 24/03/2011

KAC: 4/4 - Ngày ĐKCC tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

 


 

Ngày 22/03/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM đã có thông báo số 317/2011/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An (mã CK: KAC) như sau:

  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03 /2011

(Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 31/03/2011 và 01/04/2011 thì người bán không được hưởng quyền).

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2011 Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến từ ngày 25-30/04/2011 Địa điểm tổ chức đại hội: Công ty sẽ thông báo sau