https://www.high-endrolex.com/7https://www.high-endrolex.com/7

Welcome to Khang An Website
Dự án » Dự Án Spring Garden

 

Phoi Canh Spring Garden

Thông tin đang cập nhật ...............

1- Phối Cảnh

 1. Phối cảnh
 2. Tiện ích khu ở
 3. Thiết kế cây xanh vỉa hè
 4. Khu Hồ Bơi
 5. Sơ đồ chỉ dẫn
 6. Liên hệ vùng Q2-Q9
 7. Không Ảnh
 8. T/2000 Cao tốc Long Thành - Dầu Giây
 9. 1/500 Phú Hữu
 10. TMB Bảo Minh
 11. TMB Spring Garden
 12. Biệt thự đơn lập
 13. Biệt thự song lập

Phối Cảnh Spring Garden

02- Tiện Ích Khu Ở

 1. Phối cảnh
 2. Tiện ích khu ở
 3. Thiết kế cây xanh vỉa hè
 4. Khu Hồ Bơi
 5. Sơ đồ chỉ dẫn
 6. Liên hệ vùng Q2-Q9
 7. Không Ảnh
 8. T/2000 Cao tốc Long Thành - Dầu Giây
 9. 1/500 Phú Hữu
 10. TMB Bảo Minh
 11. TMB Spring Garden
 12. Biệt thự đơn lập
 13. Biệt thự song lập

Tiện Ích Khu Ở Spring Garden

03- Thiết Kế Cây Xanh Vỉa Hè

 1. Phối cảnh
 2. Tiện ích khu ở
 3. Thiết kế cây xanh vỉa hè
 4. Khu Hồ Bơi
 5. Sơ đồ chỉ dẫn
 6. Liên hệ vùng Q2-Q9
 7. Không Ảnh
 8. T/2000 Cao tốc Long Thành - Dầu Giây
 9. 1/500 Phú Hữu
 10. TMB Bảo Minh
 11. TMB Spring Garden
 12. Biệt thự đơn lập
 13. Biệt thự song lập

Thiết Kế Cây Xanh Vỉa Hè Spring Garden

04- Khu Hồ Bơi

 1. Phối cảnh
 2. Tiện ích khu ở
 3. Thiết kế cây xanh vỉa hè
 4. Khu Hồ Bơi
 5. Sơ đồ chỉ dẫn
 6. Liên hệ vùng Q2-Q9
 7. Không Ảnh
 8. T/2000 Cao tốc Long Thành - Dầu Giây
 9. 1/500 Phú Hữu
 10. TMB Bảo Minh
 11. TMB Spring Garden
 12. Biệt thự đơn lập
 13. Biệt thự song lập

Khu Hồ Bơi Spring Garden

05- Sơ Đồ Chỉ Dẫn

 1. Phối cảnh
 2. Tiện ích khu ở
 3. Thiết kế cây xanh vỉa hè
 4. Khu Hồ Bơi
 5. Sơ đồ chỉ dẫn
 6. Liên hệ vùng Q2-Q9
 7. Không Ảnh
 8. T/2000 Cao tốc Long Thành - Dầu Giây
 9. 1/500 Phú Hữu
 10. TMB Bảo Minh
 11. TMB Spring Garden
 12. Biệt thự đơn lập
 13. Biệt thự song lập

Sơ Đồ Chỉ Dẫn Spring Garden

06- Liên Hệ Vùng Q2 -Q9

 1. Phối cảnh
 2. Tiện ích khu ở
 3. Thiết kế cây xanh vỉa hè
 4. Khu Hồ Bơi
 5. Sơ đồ chỉ dẫn
 6. Liên hệ vùng Q2-Q9
 7. Không Ảnh
 8. T/2000 Cao tốc Long Thành - Dầu Giây
 9. 1/500 Phú Hữu
 10. TMB Bảo Minh
 11. TMB Spring Garden
 12. Biệt thự đơn lập
 13. Biệt thự song lập

Liên Hệ Vùng Spring Garden

07- Không Ảnh

 1. Phối cảnh
 2. Tiện ích khu ở
 3. Thiết kế cây xanh vỉa hè
 4. Khu Hồ Bơi
 5. Sơ đồ chỉ dẫn
 6. Liên hệ vùng Q2-Q9
 7. Không Ảnh
 8. T/2000 Cao tốc Long Thành - Dầu Giây
 9. 1/500 Phú Hữu
 10. TMB Bảo Minh
 11. TMB Spring Garden
 12. Biệt thự đơn lập
 13. Biệt thự song lập

Không Ảnh Spring Garden

08- 1/2000 Cao tốc Long Thành - Dầu Giây

 1. Phối cảnh
 2. Tiện ích khu ở
 3. Thiết kế cây xanh vỉa hè
 4. Khu Hồ Bơi
 5. Sơ đồ chỉ dẫn
 6. Liên hệ vùng Q2-Q9
 7. Không Ảnh
 8. T/2000 Cao tốc Long Thành - Dầu Giây
 9. 1/500 Phú Hữu
 10. TMB Bảo Minh
 11. TMB Spring Garden
 12. Biệt thự đơn lập
 13. Biệt thự song lập

1/2000 Cao Toc Long Thanh - Dau Giay

09- 1/500 Phú Hữu

 1. Phối cảnh
 2. Tiện ích khu ở
 3. Thiết kế cây xanh vỉa hè
 4. Khu Hồ Bơi
 5. Sơ đồ chỉ dẫn
 6. Liên hệ vùng Q2-Q9
 7. Không Ảnh
 8. 1/2000 Cao tốc Long Thành - Dầu Giây
 9. 1/500 Phú Hữu
 10. TMB Bảo Minh
 11. TMB Spring Garden
 12. Biệt thự đơn lập
 13. Biệt thự song lập

1/500 Phú Hữu

10- TMB Bảo Minh

 1. Phối cảnh
 2. Tiện ích khu ở
 3. Thiết kế cây xanh vỉa hè
 4. Khu Hồ Bơi
 5. Sơ đồ chỉ dẫn
 6. Liên hệ vùng Q2-Q9
 7. Không Ảnh
 8. 1/2000 Cao tốc Long Thành - Dầu Giây
 9. 1/500 Phú Hữu
 10. TMB Bảo Minh
 11. TMB Spring Garden
 12. Biệt thự đơn lập
 13. Biệt thự song lập

TMB Bảo Minh

11- TMB Spring Garden

 1. Phối cảnh
 2. Tiện ích khu ở
 3. Thiết kế cây xanh vỉa hè
 4. Khu Hồ Bơi
 5. Sơ đồ chỉ dẫn
 6. Liên hệ vùng Q2-Q9
 7. Không Ảnh
 8. 1/2000 Cao tốc Long Thành - Dầu Giây
 9. 1/500 Phú Hữu
 10. TMB Bảo Minh
 11. TMB Spring Garden
 12. Biệt thự đơn lập
 13. Biệt thự song lập

TMB Spring Garden

12- Biệt thự đơn lập

 1. Phối cảnh
 2. Tiện ích khu ở
 3. Thiết kế cây xanh vỉa hè
 4. Khu Hồ Bơi
 5. Sơ đồ chỉ dẫn
 6. Liên hệ vùng Q2-Q9
 7. Không Ảnh
 8. 1/2000 Cao tốc Long Thành - Dầu Giây
 9. 1/500 Phú Hữu
 10. TMB Bảo Minh
 11. TMB Spring Garden
 12. Biệt thự đơn lập
 13. Biệt thự song lập

Biệt Thự Đơn Lập

13- Biệt thự song lập

 1. Phối cảnh
 2. Tiện ích khu ở
 3. Thiết kế cây xanh vỉa hè
 4. Khu Hồ Bơi
 5. Sơ đồ chỉ dẫn
 6. Liên hệ vùng Q2-Q9
 7. Không Ảnh
 8. 1/2000 Cao tốc Long Thành - Dầu Giây
 9. 1/500 Phú Hữu
 10. TMB Bảo Minh
 11. TMB Spring Garden
 12. Biệt thự đơn lập
 13. Biệt thự song lập

Nhà Liên Kế

 1. Lên đầu trang
 2. Phối cảnh
 3. Tiện ích khu ở
 4. Thiết kế cây xanh vỉa hè
 5. Khu Hồ Bơi
 6. Sơ đồ chỉ dẫn
 7. Liên hệ vùng Q2-Q9
 8. Không Ảnh
 9. 1/2000 Cao tốc Long Thành - Dầu Giây
 10. 1/500 Phú Hữu
 11. TMB Bảo Minh
 12. TMB Spring Garden
 13. Biệt thự đơn lập
 14. Biệt thự song lập

Thông tin đang cập nhật ...............

Thông tin đang cập nhật ...............

Thông tin đang cập nhật ...............

Thông tin đang cập nhật ...............

 • *Họ tên:
 • *Điện thoại:
 • *Email:
 • Mua nhà   Nhà mẫu   Đăng ký tư vấn
 •  

https://www.high-endrolex.com/7