https://www.high-endrolex.com/7https://www.high-endrolex.com/7

Welcome to Khang An Website
Tin tức
KAC: 10/9 ĐKCC nhận cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền mặt 5%

Ngày đăng: 25/08/2012

KAC: 10/9 ĐKCC nhận cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền mặt 5%
1
Thời gian thanh toán: 20/09/2012. 

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký:        CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An (KAC)

- Ngày đăng ký cuối cùng:       10/09/2012

Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền mặt

Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

Thời gian thanh toán: 20/09/2012

Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng đại diện CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An.

Theo TTVN/VSD

https://www.high-endrolex.com/7