Tin tức
KAC: Thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm

Ngày đăng: 09/04/2013


KAC: Thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm

CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An (KAC) thông báo thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm như sau:

HSX