https://www.high-endrolex.com/7https://www.high-endrolex.com/7

Welcome to Khang An Website
Tin tức
Công ty Khang An: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảng

Ngày đăng: 21/12/2011

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
- Tổ chức đăng ký: CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An
- Trụ sở chính: A19/4 Cư xá Cửu Long, P.22, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
- Điện thoại: 84.8.38294703
- Fax: 84.8.38290553
- Tên chứng khoán: KAC - CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An
- Mã chứng khoán: KAC
- Mã ISIN: VN000000KAC9
- Mệnh giá: 10,000 đồng
- Sàn giao dịch: HOSE
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/01/2012

- Lý do và mục đích : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/01/2012 đến 10/02/2012

Đề nghị các Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu và gửi văn bản xác nhận tính chính xác về thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán KAC lưu ký thực hiện quyền cho CNVSD.

Hình thức xác nhận : Gửi bản gốc văn bản xác nhận

(Đối với các TVLK ở xa có thể gửi bản fax trước và gửi bản gốc sau. Trong trường hợp này, TVLK phải có văn bản đăng ký số fax với CNVSD và trên văn bản xác nhận bản fax phải có hiện số fax và ngày giờ fax)

Thời hạn gửi văn bản xác nhận : Chậm nhất vào ngày 06/01/2012

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán KAC tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

https://www.high-endrolex.com/7