Tin tức
Báo Cáo Tài Chính quý 4 KAC Lỗ hơn 8 tỷ

Ngày đăng: 20/01/2011

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quí 4 năm 2010, Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An (MãCK: KAC, sàn HOSE) chỉ đạt doanh thu 15,091 tỷ VND, lỗ 8,266 tỷ VND. Lũy kế doanh thu 2010 đạt 126,446 tỷ VND, trong đó lợi nhuận sau thuế cả năm 2010 (LNST) là 34,209 tỷ VND, chỉ đạt 36,9% so với kế hoạch đặt ra.

Xem thông tin chi tiết báo cáo tài chính khác của  KAC