https://www.high-endrolex.com/7https://www.high-endrolex.com/7

Welcome to Khang An Website
Tin tức
KAC: Ông Lê Xuân Thành từ chức trưởng Ban kiểm soát

Ngày đăng: 14/01/2013

KAC: Ông Lê Xuân Thành từ chức trưởng Ban kiểm soát
 
Việc từ chức của ông Lê Xuân Thành sẽ được phê duyệt chính thức tại ĐHCĐ thường niên năm 2013 

CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An (KAC) công bố thông tin về việc từ nhiệm chức vụ trưởng Ban kiểm soát của ông Lê Xuân Thành như sau:
 
KAC: Ông Lê Xuân Thành từ chức trưởng Ban kiểm soát (1)

Theo HSX

https://www.high-endrolex.com/7