https://www.high-endrolex.com/7https://www.high-endrolex.com/7

Welcome to Khang An Website
Tin tức
KAC: 17/12 - Ngày ĐKCC lấy ý kiến về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính

Ngày đăng: 06/12/2012

KAC: 17/12 - Ngày ĐKCC lấy ý kiến về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính
 


Ngày 06/12/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đã có thông báo số 968/2012/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của CTCP Đầu tư địa ốc Khang An (mã CK: KAC) như sau:
  • Ngàygiao dịch không hưởng quyền        : 13/12/2012
  • Ngàyđăng ký cuối cùng             : 17/12/2012
  • Lýdo và mục đích: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa điểm trụsở chính của CTCP Đầu tư địa ốc Khang An.
  • Tỉlệ thực hiện: 1:1 ( 01 cổ phiếu – 01quyền biểu quyết )
  • Thờigian thực hiện: Từ ngày 18/12/2012 đến ngày 25/12/2012
  • Địađiểm thực hiện: Văn phòng đại diện Công ty, Địa chỉ: Phòng 2101, tầng 21 tòanhà Mê Linh Point Tower, số 2 Ngô Đức Kế, Q1, Tp.HCM.

 


HSX

https://www.high-endrolex.com/7