Vị trí tuyển dụng
Chức danh
DANH SACH TUYEN DUNG THANG 4 NAM 2023

Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Khang An thông báo tuyển dụng tháng 04 năm 2023

  • Kế Toán Trưởng hoặc Kế Toán Tổng Hợp
  • Trưởng Phòng Pháp Lý Dự Án
  • Chuyên Viên Pháp Lý Dự Án

1/ Kế Toán Trưởng hoặc Kế Toán Tổng Hợp

Ngày đăng: 25/Apr/2023
Ngày hết hạn: 25/Jul/2023
Hiệu lực đăng tin: 90 ngày

Yêu cầu công việc:

Tốt nghiệp Đại học hoặc Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính kế toán
Ưu tiên có chứng chỉ ACCA và CFA
Ít nhất 3-6 năm làm việc trong lĩnh vực kế toán – tài chính cho công ty Bất Động Sản.
Có khả năng quản lý điều hành (Khả năng quản trị công việc và con người).
Am hiểu hệ thống thuế đối với Doanh nghiệp, hệ thống pháp luật trong kinh doanh, thị trường tài chính Việt Nam và Quốc Tế
Chịu được áp lực trong công việc.

Mô tả công việc:

1.   Thực hiện và điều hành hoạt động của phòng Kế toán.
     Điều hành nhân viên trong phòng thực hiện các báo cáo thuế, báo cáo tài chính định kỳ đúng hạn.
     Quyết toán thuế định kỳ theo quy định.
2.   Nhiệm vụ tài chính
     Khái toán dự án, Nguồn tiền – dòng tiền, biết chạy F/S dự án.
     Kế hoạch tài chính, cân đối dòng tiền, vay ngân hàng, huy động vốn, Sử dụng vốn, Kiểm soát vốn, Tối đa hóa lợi nhuận.
     Bảo đảm khả năng thanh toán.
     Tham mưu về khía cạnh tài chính cho TGĐ về mọi quyết định về chỉ tiêu, đầu tư, tài chính, kế toán, thuế, kiểm toán, pháp lý của Công ty.
     Kiểm soát mọi doanh thu, chi phí, xử lý thu hồi công nợ xấu của Công ty.(là điểm ưu tiên).
     Biết xử lý sổ sách về dòng tiền đền bù của các dự án, xử lý vào sổ đền bù 2 giá.(là điểm ưu tiên).
     Biết và có kinh nghiệm xử lý dòng tiền, vốn điều lệ, nguồn tiền đền bù các dự án của công ty.(là ưu điểm ưu tiên).
     Tham gia vận hành hệ thống kiểm soát hệ thống tài chính kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ.
     Tham gia hoạch định chiến lược Công ty, chiến lược tài chính, chiến lược thuế…v.v
     Bảo đảm tính toàn vẹn và chất lượng của các báo cáo có liên quan đến tài chính kế toán, thuế..
     Kiểm soát việc thực hiện chiến lược kinh doanh, kế hoạch ngân sách cùng các Giám đốc chức năng khác trong tiến trình thực hiện mục tiêu chiến lược của Công ty.
     Báo cáo và thuyết minh kết quả hoạt động kinh doanh với TGĐ, chủ đầu tư khi có yêu cầu.
     Làm việc với đối tác, ngân hành trong những vấn đề liên quan đến vốn của Công ty.
3.  Trách nhiệm
     Đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ theo chế độ, quy định của pháp luật.
     Đảm bảo minh bạch trong báo cáo tài chính, trách nhiệm của kiểm toán trong ngân sách điều hành của Công ty.
     Thực hiện chức năng kiểm soát tài chính.
     Đảm bảo chất lượng ghi chép thông tin tài chính.
     Đảm bảo chất lượng báo cáo kế toán.
     Đảm bảo tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính.
     Chịu trách nhiệm trước TGĐ về hiệu quả và kết quả công việc của phòng TCKT cũng như hiệu quả công việc trong phạm vi nhiệm vụ, chức năng của mình.
     Đảm bảo vốn đầy đủ cho hoạt động của Công ty.

Hồ sơ gửi về: Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
Địa chỉ:32 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Quận 2, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh


2/ Trưởng Phòng Pháp Lý Dự Án

Cấp Bậc: Trưởng phòng
Ngành nghề: Bất động sản, Pháp lý.
Ngôn ngữ trình bày hồ sơ: Tiếng việt.

Ngày đăng: 25/Apr/2023
Ngày hết hạn: 25/Jul/2023
Hiệu lực đăng tin: 90 ngày

Yêu cầu công việc:

- Tốt nghiệp Đại học: Luật, Kinh tế Xây dựng hoặc tương đương.
- Có Kinh nghiệm từ 3 đến 8 năm.
- Có mối quan hệ rộng, tốt để làm việc với các sở ban ngành đặc biệt tại Tp. HCM và Đồng Nai – huyện Nhơn Trạch (trưởng phó phòng, phó giám đốc, Giám đốc) để phê duyệt hồ sơ.
- Lập kế hoạch và công việc của phòng.
- Tuyển dụng và điều hành nhân viên trong phòng.

Mô tả công việc:

- Xin chấp thuận chủ đầu tư, điều chỉnh QH/1/500, 1/2000, giấy phép xây dựng, xin chuyển nhượng mục đích đất, làm tiền sử dụng đất, xin đất trường học, y tế, khôi phục thửa, tách thửa, xin tuyến lưu, xin chuyển nhượng dự án, hợp đồng bán hàng, cấp sổ đỏ, sổ hồng.
- Có kinh nghiệm đàm phán M & A dự án, hiểu rõ các hợp đồng, thuế sử dụng đất, chuyển nhượng đất, và pháp chế hợp đồng trong doanh nghiệp.
- Có mối quan hệ rộng, tốt để làm việc với các sở ban ngành đặc biệt tại Tp. HCM và Đồng Nai – huyện Nhơn Trạch (trưởng phó phòng, phó giám đốc, Giám đốc) để phê duyệt hồ sơ.
- Làm việc với Chủ tịch, Tổng giám đốc để làm ý tưởng phát triển dự án, khái toán, tiến độ dự án.

Kỹ Năng yêu cầu:

Anh văn giao tiếp, Pháp chế, Luật doanh nghiệp, Kinh tế xây dựng.

Hồ sơ gửi về: Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
Địa chỉ:32 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Quận 2, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh


3/ Chuyên Viên Pháp Lý Dự Án

Cấp Bậc: Nhân viên
Ngành nghề: Bất động sản, Pháp lý.
Ngôn ngữ trình bày hồ sơ: Tiếng việt.

Ngày đăng: 25/Apr/2023
Ngày hết hạn: 25/Jul/2023
Hiệu lực đăng tin: 90 ngày

Yêu cầu công việc:

- Tốt nghiệp Đại học: Luật và Đại học chuyên ngành có liên quan.
- Có Kinh nghiệm từ 2-3 năm.
- Có thể đi công tác, năng động, giải quyết công việc tốt.

Mô tả công việc:

- Biết là pháp lý dự án như: chấp thuận chủ đầu tư, điều chỉnh QH/1/500, 1/2000, giấy phép xây dựng, xin chuyển nhượng mục đích đất, làm tiền sử dụng đất, xin đất trường học, y tế, khôi phục thửa, tách thửa, xin tuyến lưu, xin chuyển nhượng dự án, hợp đồng bán hàng, cấp sổ đỏ, sổ hồng.
- Có mối quan hệ rộng, tốt để làm việc với các sở ban ngành đặc biệt tại Tp. HCM và Đồng Nai – huyện Nhơn Trạch (trưởng phó phòng, phó giám đốc, Giám đốc) để duyệt hồ sơ.
- Làm việc với Trưởng phòng, Tổng giám đốc, Chủ tịch, để làm thực hiện pháp lý dự án, khái toán, tiến độ dự án.

Kỹ Năng yêu cầu:

Pháp lý dự án đầu tư, Bất động sản, Luật.

Hồ sơ gửi về: Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
Địa chỉ:32 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Quận 2, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh


Hình thức nộp đơn

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN

32 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Tp Thủ Đức, TP HCM

Human Resources Department