https://www.high-endrolex.com/7https://www.high-endrolex.com/7

Welcome to Khang An Website
Tin tức
KAC: quý 4 doanh thu thuần eo hẹp 2,4 tỷ đồng, lỗ khủng 43,68 tỷ đồng

Ngày đăng: 21/01/2013

KAC: quý 4 doanh thu thuần eo hẹp 2,4 tỷ đồng, lỗ khủng 43,68 tỷ đồng
Khang An
Cuối năm 2012, công ty đã đưa nợ vay ngắn hạn từ 144,42 tỷ đồng đầu năm còn 23,15 tỷ đồng trong đó khoản vay cá nhân đã giảm từ 60 tỷ đồng còn 5,2 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An (KAC) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Cuối năm 2012, KAC chỉ còn gần 1,3 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, giảm mạnh so với số dư 5,09 tỷ đồng đầu năm.

Doanh thu thuần quý 4 vỏn vẹn 2,4 tỷ đồng, cùng kỳ đạt hơn 12 tỷ đồng. Lỗ gộp 3,63 tỷ đồng trong khi phải gánh 11,26 tỷ đồng chi phí tài chính, 3,44 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp và lỗ 39,92 tỷ đồng khác đã khiến KAC lỗ sau thuế 43,68 tỷ đồng quý 4/2012. Cùng kỳ năm 2011 công ty lỗ 173 triệu đồng.

Lũy kế cả năm 2012, KAC lãi sau thuế 2,79 tỷ đồng trong đó 2,12 tỷ đồng của cổ đông công ty, cùng kỳ năm 2011 công ty lãi ròng 744 triệu đồng.

Cuối năm 2012, công ty đã đưa nợ vay ngắn hạn từ 144,42 tỷ đồng đầu năm còn 23,15 tỷ đồng trong đó khoản vay cá nhân đã giảm từ 60 tỷ đồng còn 5,2 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý 4

Thanh Hiên

Theo HSX

https://www.high-endrolex.com/7